Watersportdorp Kollum

Altijd op de hoogte van de ontwikkelingen rondom Watersportdorp Kollum!

Kollum brug

Via deze website informeren wij u over de werkzaamheden die plaatsvinden met betrekking tot Watersportdorp Kollum. Heeft u vragen? Kijk dan bij veel gestelde vragen of mail naar: kollum@haarsmagroep.nl

Ontwikkeling Watersportdorp Kollum

Het project ‘Kollum Watersportdorp’ is een onderdeel van Agenda Netwerk Noordoost, ANNO genoemd. ANNO is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Dongeradeel, Dantumadiel, Ferwerderadiel, Kollumerland c.a., Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel en de provincie Fryslân.

Het project heeft als doel: Kollum te ontwikkelen als een watersportdorp om het toerisme in de regio te stimuleren en een impuls te geven aan de leefbaarheid en de economie. Vanuit ANNO werkt de regio samen met de provincie aan diverse projecten om dit te stimuleren.

Ambitie Kollum Watersportdorp

Kollum wil zich presenteren als een aantrekkelijke pleisterplaats voor de (water)toerist met kleine bootjes tot zeilboten en grote kruisers. Uit onderzoek blijkt dat het bereikbaar maken van het centrum via de noordzijde hiervoor het meest kansrijk is. Van deze variant wordt de grootste toestroom van vaartoeristen verwacht, onder meer vanwege de ligging aan de vaarroute van Dokkum en Burgum richting Lauwersmeer. Aan de noordzijde bevinden zich de belangrijkste watersportvoorzieningen, jachthaven, trailerhelling en het nieuwe havengebouw met toilet-, douche- en wasgelegenheden.

De eerste stap is het verbeteren van de vaarbereikbaarheid en het realiseren van aanlegplekken nabij het centrum. Een geschikte en natuurlijk ogende locatie als aanlegplaats voor boten ligt ten zuiden van Meckamastate en het eilandje in de Oude Sylsterryd.

Werkzaamheden